Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej
06-400 Ciechanów, ul. Warszawska 4
tel.: 236724380 (prezes)
e-mail: tmzc@tmzc.ciechanow.net.pl
http://www.tmzc.ciechanow.net.pl

Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, powołane zostało 16 maja 1957 roku staraniem grupy entuzjastów regionalistów, miejscowych działaczy kultury. Podczas ponad 50 letniej działalności TMZC podejmowało liczne działania służące upamiętnianiu ludzi, miejsc i wydarzeń, jakie miały miejsce w przeszłości. A było ich nie mało, bogata i ciekawa jest bowiem historia Ciechanowa i Ziemi Ciechanowskiej. Wielu wybitnych ludzi urodziło się bądź pracowało w naszym regionie, wiele ważnych wydarzeń miało tu miejsce. Nie wszystkie miasta - wtedy powiatowe mogły się poszczycić tego rodzaju działalnością i takim stowarzyszeniem. Było ono jednym z pierwszych stowarzyszeń regionalnych powołanych do życia po roku 1956 i stanowiło wzór dla innych tego typu organizacji powstających na Północnym Mazowszu.
Od początku istnienia Stowarzyszenie niezmiennie realizuje swój ciekawy program upowszechniania kultury, rozbudzania patriotyzmu, badania dziejów, popularyzowania wiedzy nie tylko historycznej, inicjowania i popierania wszelkich inicjatyw regionalnych w sferze kultury, współdziałania w dziedzinie upowszechniania i rozwoju krajoznawstwa, turystyki oraz pielęgnowania tradycji w Ciechanowie i okolicach.
Do ważniejszych osiągnięć Towarzystwa należy podjęcie skutecznej inicjatywy odbudowy Zamku Krasińskich w Opinogórze, Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, budowa pomnika "Walki Męczeństwa - Zwycięstwa", pomnika Marii Konopnickiej czy pomników Aleksandra. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, Stanisława Żeromskiego w Szulmierzu, oraz pomnika Św. Piotra Apostoła patrona miasta, na jubileusz 2000 r.
oraz odbudowa zniszczonego przez hitlerowców pomnika i umieszczenie tablicy poświęconej poległym w latach 1918 1920 członkom Polskiej Organizacji Wojskowej, pochodzącym z ziemi ciechanowskiej.
Wszystkie pamiątkowe miejsca związane z tradycją, zasłużonymi ludźmi czy historycznymi wydarzeniami zostały, staraniem Towarzystwa, trwale oznaczone odpowiednimi tablicami. Równie ważne miejsce w działalności Towarzystwa zajmują wydawnictwa, które w formie książkowej popularyzują wiedzę o historii naszej pięknej i bogatej krajoznawczo Ziemi Ciechanowskiej.
W ostatnich latach opublikowano:
Ciechanowskie legendy zamkowe" (1995 r, wznowienie 2001r., nakład łączny 9 tys. egz.),
"Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, Krąg i oddziaływanie w czterdziestoleciu 1957 - 1997" (1997r, nakład 500 egz.),
"Ciechanów w latach drugiej Rzeczypospolitej" (1998 r, nakład 500 egz.)
"Ciechanowskie pamiątki przeszłości" (album 2000 r., nakład 1500 egz.)
Wszystkie te poczynania realizowane są na zasadach społecznej nieodpłatnej pracy entuzjastów zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Za społeczną działalność, Zarząd TMZC corocznie począwszy od 1981 roku przyznaje swe najwyższe wyróżnienie " Laur Ciechanowski" Nagrodę im. Franciszka Rajkowskiego.
Szczegółowe informacje o działalności Towarzystwa dostępne są na stronie: http://www.tmzc.ciechanow.net.pl