ORDYNATOR
lek. Bogdan Zbyszyński
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr Teresa Baprawska
KONTAKT
e-mail: kardiologia@szpitalciechanow.com.pl
Ordynator     23 6730 238
Dyżurka Lekarska     23 6730 317
23 6730 493
Pielęgniarka Oddziałowa     23 6730 412
Dyżurka Pielęgniarska
- prawa strona     23 6730 377
Dyżurka Pielęgniarska
- lewa strona     23 6730 413
Sekretariat     23 6730 426
Pododdział Intensywnego
Nadzoru Kardiologicznego     23 6730 327
23 6730 320
Pododdział Rehabilitacji
Kardiologiczno-Psycholog.     23 6730 503
Pracownia Hemodynamiczna     23 6730 463
23 6730 278
POODDZIAŁY:
 — Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 — Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej
PODLEGŁE PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
 — Poradnia Kardiologiczna
 — Pracownia Badań Nieinwazyjnych Układu Krążenia
 — Pracownia Hemodynamiczna