Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
06-420 Gołymin-Ośrodek, ul. Szosa Ciechanowska 8
tel. 236716020, faks 236716093
www.golymin-osrodek.pl
e-mail: ug@golymin-osrodek.pl

Gmina Gołymin-Ośrodek położona jest na terenie Północnego Mazowsza w odległości 70 km od Warszawy. Zajmuje obszar 110,55 km 2, gdzie zamieszkuje ok. 4300 osób.
Sam Gołymin-Ośrodek to wieś sięgająca swoimi korzeniami średniowiecza, w którym to okresie należał on do zamożnego rodu szlacheckiego Gołyńskich (Golyńskich) herbu    „Prawdzic”. Z tego też okresu pochodzi okazały kościół parafialny pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela, wybudowany w stylu Gotyku Mazowieckiego. Kościół po późniejszych przebudowach posiada klasycystyczny ołtarz i neogotycki chór drewniany z barokowymi organami. Kościół w GołyminieObok kościoła znajduje się grób Gen. Wojsk polskich w armii napoleońskiej Karola Zielińskiego zmarłego tragicznie 18 września 1835 roku, a wewnątrz  jest wmurowana tablica pamiątkowa z jego podobizną.
Jednym z największych wydarzeń historycznych jakie miały miejsce na terenie gminy była rozegrana tu (jedna z największych na „Szlaku napoleońskim”) bitwa, w której wojskami napoleońskimi dowodził Gen. Davot, a rosyjskimi Ks. Galicyn.
Na trwałe w kalendarzu imprez na terenie gminy wpisało się "Majowe Muzykowanie", impreza plenerowa, odbywająca się w Watkowie, w ostatnią niedzielę maja. Jej organizatorem jest Wójt Gminy oraz Muzeum Szlachty Mazowieckiej, natomiast uczestnikami osoby grające rodzimy mazowiecki folklor na tradycyjnych instrumentach (harmonia, skrzypce, bębenek, trąbka, klarnet).
Podstawową produkcją na terenie gminy jest produkcja rolna. Użytki rolne zajmują 89,5% powierzchni gminy, w tym ok. 63% stanowią gleby bardzo dobre i dobre. Pozostałe kierunki działalności na terenie gminy, którymi są usługi i produkcja pozarolnicza rozwinęły się w stopniu niewystarczającym. W ostatnich latach prowadzono szereg inwestycji poprawiających infrastrukturę Gminy, z których zdecydowana większość to budowa i modernizacja istniejących dróg gminnych.