Zespół Szkół Technicznych im. S. Płoskiego

Zespół Szkół Technicznych im. S. Płoskiego w Ciechanowie
06-400  Ciechanów, ul. Kopernika 7
www.zst-ciechanow.pl
e-mail: sekretariat@zst-ciechanow.pl
tel. 236725375, 236725110
p.o. Dyrektora: Izydora Ambroziak