Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania

Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania
06-400 Ciechanów, ul. Płońska 57a
www.wsbiz.pl
tel. /faks 236734949,  236734909