Tygodnik ciechanowski

Wydawca: Spółdzielnia Pracy „CIECH-PRESS“, 06-400 Ciechanów ul. Piotra Ściegiennego 2
Prezes, tel.: 236723402
tel./faks: 236724496
Adres redakcji: 06-400 Ciechanów, ul. Ściegiennego 2