Średniowieczny układ urbanistyczny

Średniowieczny układ urbanistyczny (z rynkiem i trójkątnym placem przedlokacyjnym)