Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Sienkiewicza 13
tel. 236722889
p.o. Dyrektora: Barbara Kekenmajster