Posiedzenia komisji:
Posiedzenie nr 4 Komisji SWiP

Skarga na sposób rozpatrzenia wniosku w sprawie sposobu transmisji obrad komisji stałych Rady Miasta Ciechanów.
Wniosek Zarządu Osiedla Nr 5 Płońska o nadanie nazwy placowi zabaw - "Mama ja chcę buju buju".
Wniosek zmiany nazwy ulicy z Bolesława Mariana Kuźmińskiego-Lesiowskiego na Paryską lub Madrycką.

Posiedzenie nr 3 Komisji SWiP

Rozpatrzenie wniosku przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Warszawskiej w Ciechanowie

Posiedzenie nr 2 Komisji SWiP

Radni mieli pochylić się nad petycją przedsiębiorców z ul. Warszawskiej. Dyskusji nie było.
Prawdopodobnie najkrótsze posiedzenie komisji... w historii.