Posiedzenia komisji:
Wspólne 7 posiedzenie Komisji GKiOŚ oraz RGiB

Sprawozdanie z funkcjonowania ZKM Sp. z o.o. za rok 2018 z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i kierunków działań Spółki w zakresie komunikacji miejskiej na 2020 rok.

Wspólne 6 posiedzenie Komisji GKiOŚ oraz RGiB

Informacja o działającej w kadencji 2014-2018 komisji doraźnej do opracowania programu gospodarowania i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 

Posiedzenie nr 5 Komisji RGiB

Omówienie przygotowań do realizacji inwestycji miejskich za 2019 r.

Posiedzenie nr 4 Komisji RGiB

Omówienie wykonania inwestycji za 2018 r.

Posiedzenie nr 3 Komisji RGiB

Sprawozdanie komisji za 2018 r.