Posiedzenia komisji:
Posiedzenie nr 7 Komisji Rewizyjnej

Ocena funkcjonowania MOSiR.
Sprawozdanie z działalności ZKM Sp. z o.o. za 2018r.

Posiedzenie nr 5 Komisji Rewizyjnej

Informacja TBS za 2018 r.

Posiedzenie nr 4 Komisji Rewizyjnej

Informacja o działalności COEK Studio za 2018 r.

Posiedzenie nr 3 Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie komisji za 2018 r.

Posiedzenie nr 2 Komisji Rewizyjnej

Kontrola wykorzystania funduszy Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.