Anna Smolińska, Edyta Rzeplińska-Filipowicz, Jerzy Racki, Joanna Kiszkurno, Karol Makijonko, Magdalena Grelik-Grodecka, Marek Rutkowski, Michał Jeziółkowski, Michał Rząsiński, Piotr Wojciechowski, Robert Umiński, Stanisław Jankowski, VII sesja RM Ciechanów, Wiesław Brzozowski, Zdzisław Dąbrowski

VII sesja Rady Miasta Ciechanów

Najważniejsze punkty obrad to:

 • debata nad raportem o stanie miasta
 • głosowanie nad wotum zaufania dla prezydenta i absolutorium z wykonania budżetu za 2018r.
 • ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018
 • monitorowanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ciechanów w latach 2016-2020”
 • monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Ciechanów na lata 2005-2023
 • monitoring Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ciechanów

W debacie nie wziął udziału żaden mieszkaniec Ciechanowa.

To niewątpliwa porażka przedstawionego raportu.

Został on udostępniony na 9 dni przed planowaną debatą. W efekcie odbyła się ona tylko z udziałem radnych.

Oceniano też zasoby pomocy społecznej za rok 2018
Bez większego echa przeszedł też monitoring strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Ciechanów w oparciu o „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ciechanów w latach 2016-2020” oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Ciechanów na lata 2005-2023 i Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ciechanów.
Dyskusji nie było też na komisjach.
Umieszczanie analizy realizacji tak ważnych dla rozwoju miasta dokumentów w czasie jednej sesji, i dodatkowo w sąsiedztwie raportu o stanie miasta, było niefortunne.

Uchwały:

Interpelacje:

Wróć

Komentarze

Dodaj komentarz

Prosimy obliczyć 9 plus 8.
Ktoś niespełna rozumu (czyt. urzędnik z Brukseli) wykombinował, że skoro on jest durny, to inni ludzie też, i muszę każdego odwiedzającego poinformować, że każda przeglądarka używa ciasteczek, a jeśli zostawisz swój email w formularzu komentarza, to strona go zapisze. Ależ to niebywałe. Normalnie szok...

A wiesz, że jak napiszesz coś w komentarzu, to zostanie to opublikowane? No i pojawi się jako komentarz! No to Cię pewnie zaskoczyło. Dobrze, że takich mądrych urzędników mamy, bo bez tej informacji wcale byś o tym nie wiedział. Podobnie jak o tym, że jeśli zaznaczysz chęć informowania o nowych wpisach, to adres e-mail zostanie zapisany i dostaniesz na niego... informację o nowych wpisach. Zaskoczony?

Sesje Rady Miasta Ciechanów:

VIII sesja Rady Miasta Ciechanów

informacja o działalności MOSiR za 2018 rok
rozpatrzenie wniosku Bogdana Strzałkowskiego – o transmitowanie posiedzeń komisji
pomysł przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodziny

VII sesja Rady Miasta Ciechanów
 • debata nad raportem o stanie miasta
 • głosowanie nad wotum zaufania dla prezydenta i absolutorium z wykonania budżetu za 2018r.
 • ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018
 • monitorowanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Ciechanów w oparciu o „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ciechanów w latach 2016-2020”
 • monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Ciechanów na lata 2005-2023
 • monitoring Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ciechanów
VI sesja Rady Miasta Ciechanów

VI sesja Rady Miasta Ciechanów - kadencji 2018-2023
Data spotkania: 28 marca 2019
Miejsce spotkania: Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Ciechanowie, ul. Plac Jana Pawła II 6
Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00

V sesja Rady Miasta Ciechanów

V sesja Rady Miasta Ciechanów - kadencji 2018-2023
Data spotkania: 28 lutego 2019
Miejsce spotkania: Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Ciechanowie, ul. Plac Jana Pawła II 6
Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00

IV sesja Rady Miasta Ciechanów

IV sesja Rady Miasta Ciechanów - kadencji 2018-2023
Data spotkania: 31 stycznia 2019
Miejsce spotkania: Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Ciechanowie, ul. Plac Jana Pawła II 6
Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00

III sesja Rady Miasta Ciechanów

III sesja Rady Miasta Ciechanów - kadencji 2018-2023
Data spotkania: 27 grudnia 2018
Miejsce spotkania: Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Ciechanowie, ul. Plac Jana Pawła II 6
Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00

II sesja Rady Miasta Ciechanów

II sesja Rady Miasta Ciechanów - kadencji 2018-2023
Data spotkania: 29 listopada 2018
Miejsce spotkania: Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Ciechanowie, ul. Plac Jana Pawła II 6
Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00

I sesja Rady Miasta Ciechanów

I sesja Rady Miasta Ciechanów - kadencji 2018-2023

Data spotkania: 22 listopada 2018

Miejsce spotkania: Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Ciechanowie, ul. Plac Jana Pawła II 6

Godzina rozpoczęcia obrad: 10:00

Roczny plan pracy:

Listopad
Analiza funkcjonowania oświaty miejskiej w roku szkolnym 2017/2018 z uwzględnieniem wyników egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianów kompetencyjnych klas 6.
Analiza i uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na rok 2020.
Analiza i uchwalenie budżetu na 2020 rok.
Przyjęcie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Grudzień
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień za 2019 rok.
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla miasta Ciechanów za rok 2019.
Przyjęcie planu pracy Rady Miasta i jej komisji na rok 2020.