Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołotczyźnie
Gołotczyzna, ul. Ciechanowska 18 B
06 - 430 Sońsk
Dyrektor: Jacek Zawiśliński