przez Jan Maria Jackowski (0 komentarzy)

Aktualności

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciałbym powiedzieć, że z uznaniem przyjmuję inicjatywę pana prezydenta o ustanowieniu tego rodzaju odznaczenia pamiątkowego. Ono jest ze wszech miar słuszne, a nawiązuje, o czym była już mowa w sprawozdaniu senatora sprawozdawcy i w wypowiedziach pana ministra, do medalu czy odznaczenia […]…

Wróć

Dodaj komentarz

Jaka jest suma 8 i 7?

Zainteresować Cię może jeszcze to: