Niedoceniony radny - 06-400.pl Ciechanów informacje aktualności
polityka aktualność

Niedoceniony radny

XY 0

Nieprawomocnie skazany - na pierwszym planie

Po jednej z komisji Rady Miasta Ciechanowa zaczepił mnie jeden z radnych. Miał pretensje i to o dziwo nie o to, że został opisany na łamach 06-400.pl. Wprost przeciwnie był oburzony, że o nim od dawna nie piszę. Próbowałem obrócić sprawę w żart, że może nic ostatnio nie nabroił, a jeśli chodzi mu o reklamę, to za to trzeba płacić. Oczywiście był to żart, bowiem jeszcze nie zdarzyło się nam nikogo publicznie lansować, szczególnie w ramach artykułów sponsorowanych. Są u nas w mieście pióra do wynajęcia, ale to nie u nas.

Pożartowałem sobie z radnego, ale zasiał ziarno niepewności. Jaki miał w tym cel? Czyżby rzeczywiście poczuł się zapomniany? Czyżby odkrył w sobie naturę masochisty i marzyły mu się „bęcki”? A może, tak zwykle, po ludzku, chciał z kolegami poczytać coś o sobie? Mało prawdopodobne.
Przemknęła mi też przez myśl możliwość, że ma coś do ukrycia, a w ten, jakże subtelny sposób próbuje wysondować, czy doszły do mnie pewne informacje. Doszły, panie radny. Zatem, skoro pan prosi...

W Ciechanowie zapanowała ostatnio moda na publiczne straszenie się sądami i dzielenie się informacjami o wynikach prawnych starć. A to pewien poseł chwali się wygraną sprawą, zapominając o tym, że wyrok nieprawomocny. A to pewna posłanka twierdzi, że wygrała z posłem i wtedy ten poseł publicznie przypomina, że wyrok nieprawomocny. A to jakaś plagiatorka na lewo i prawo straszy sądami. A to pewna pani żąda, by nie naruszano jej praw „w przeszłości”. Normalny kabaret, a o naszym radnym cisza. Nikt nie pisze, nikt nie opisuje szczegółów prawnych batalii, a przecież i on miał swoje pięć minut na sądowej sali.
W zeszłym roku opisaliśmy jego bohaterski wyczyn (http://06-400.pl/aktualnosc-lokalna/items/ciechanowski-radny-damskim-bokserem). 9 listopada br. zapadł wyrok i to nieprawomocny. Tak samo nieprawomocny, jak u naszych parlamentarzystów i nikt o tym nie pisze! Ja też nie napiszę, lecz jedynie przytoczę informację przesłaną z sądu. Ona jest wystarczająco żenująca.

„Temat: Odp. na zapytanie prasowe z 1 grudnia 2017r. dot. sprawy radnego Rady Miasta Ciechanów

Dzień dobry
W związku z Pana zapytaniem prasowym (...) uprzejmie informuję, że przeciwko p. S.T. toczyło się postępowanie z oskarżenia prywatnego w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Ciechanowie, zarejestrowane pod sygn. II K 719/16. W sprawie tej zapadł wyrok w dniu 9 listopada 2017r., który jest nieprawomocny, w związku ze złożoną apelacją przez obrońcę oskarżonego.
W wyroku z 9 listopada 2017r. w sprawie II K 719/16 Sąd Rejonowy w Ciechanowie w składzie:
Przewodniczący: SSR Ewa Karwowska
Protokolant: A.P.
Bez udziału Prokuratora
po rozpoznaniu na rozprawie 04.07.2017r., 25.08.2017r., 17.10.2017r., 27.10.2017r.
sprawy z oskarżenia prywatnego B. Sz.
przeciwko S.T.
oskarżonemu o to, że: w dniu 7 listopada 2016r. o godz. 18:00 w C. w budynku CRR w holu przed salą konferencyjną przed organizowanym tam przez R.K. spotkaniem, naruszył nietykalność cielesną B. Sz. w ten sposób, że wyciągnął ją z kolejki wejścia na salę, pociągnął przez hol do schodów, a następnie popchnął na schody, z których spadała
tj. o przestępstwo z art. 217 par. 1 k.k.
orzeka
1. oskarżonego S.T. w ramach zarzucanego mu czynu uznaje za winnego tego, że w dniu 7 listopada 2016r. ok. godz. 18:00 w C. w budynku CRR w holu przed salą konferencyjną naruszył nietykalność cielesną B. Sz. odciągając ją od wejścia na salę, a następnie popychając na schody to jest popełnienia przestępstwa z art. 217 par. 1 k.k. i za to na podstawie art. 217 par. 1 k.k. wymierza oskarżonemu karę grzywny 80 ( osiemdziesiąt) stawek dziennych ustalając wartość stawki na 10 ( dziesięć ) złotych;
2. zasądza od oskarżonego S.T. na rzecz oskarżycielki prywatnej B. Sz. kwotę 300 ( trzysta) złotych tytułem zwrotu zryczałtowanych wydatków postępowania oraz kwotę 576 ( pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych tytułem zwrotu kosztów ustanowienia pełnomocnika;
3. zwalnia oskarżonego od kosztów Sądowych, w tym od opłaty”.

Wróć

Dodaj komentarz