ORDYNATOR
lek. Krystyna Kałużyńska
specjalista ortopedii-traumatologii i rehabilitacji medycznej
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr Grażyna Derewicz
KONTAKT
e-mail: rehabilitacja@szpitalciechanow.com.pl
Ordynator,
Gabinet Lekarski Vp.     23 6730 538
Pielęgniarka Oddziałowa,
Sekretarka Vp.     23 6730 428
Dyżurka Pielęgniarska     23 6730 550
Pokój Psychologa IIIp.     23 6730 503
Powstanie w strukturach Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego Oddziału Rehabilitacji, pozwoliło na hospitalizację pacjentów nie kwalifikujących się do rehabilitacji ambulatoryjnej. Tym samym zwiększyła się dostępność do rehabilitacji kompleksowej, polegającej na łączeniu rehabilitacji medycznej z rehabilitacją psychologiczną, logopedyczną i terapią zajęciową. Prowadzona jest również muzykoterapia.
Stosowana w Oddziale rehabilitacja lecznicza ma na celu przywrócenie choremu utraconych sprawności, podjęcie działań zapobiegających utracie sprawności, przyspieszenie wytworzenia zastępczych mechanizmów kompensacyjnych w przypadku powstania trwałych uszkodzeń. Leczenie dotyczy schorzeń narządu ruchu oraz powikłań w wyniku innych schorzeń.
W Oddziale prowadzona jest praktyczna nauka zawodu dla masażystów i terapeutów zajęciowych, studentów fizykoterapii i kosmetologii.
Oddział współpracuje z Towarzystwem Walki z Kalectwem i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, celem ukierunkowania osób niepełnosprawnych i ich rodzin na rehabilitację społeczną i zawodową.
LICZBA ŁÓŻEK: 21
PODODDZIAŁY:
 — Pododdział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
 — Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
PODLEGŁE PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
 — Poradnia Rehabilitacyjna
 — Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci
 — Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii
 — Ośrodek Hipoterapii
 — Poradnia Medycyny Sportowej
 — Gabinet masażu i rehabilitacji