ORDYNATOR
lek. Hanna Kołakowska-Starzyk
specjalista dermatolog
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Zuzanna Kaczorowska
specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
KONTAKT
e-mail: dermatologia@szpitalciechanow.com.pl
Ordynator     23 6730 545
Dyżurka Lekarska     23 6730 546
Pielęgniarka Oddziałowa     23 6730 547
Dyżurka Pielęgniarska     23 6730 335
Izba Przyjęć     23 6730 433
Oddział Dermatologiczny zapewnia diagnostykę i terapię pacjentom z pełnym przekrojem schorzeń dermatologicznych.
Najczęściej hospitalizowani są chorzy z łuszczycą, w tym łuszczycą stawową i krostkową, chorobami alergicznymi ( pokrzywka, atopowe zapalenie skóry, wyprysk alergiczny, alergie polekowe), chorobami wirusowymi (półpasiec, rozległe opryszczki), chorobami bakteryjnymi (róża i inne ropne zmiany skórne), chorobami pęcherzowymi, kolagenozami oraz innymi schorzeniami o nieustalonej etiologii. Znaczą część pacjentów stanowią chorzy z owrzodzeniami podudzi. W uzasadnionych przypadkach wykonywane są przeszczepy skóry.
Obok hospitalizacji w trybie stacjonarnym, prowadzona jest hospitalizacja w trybie dziennym - celem leczenia PUVA-terapią (naświetlanie promieniami UVA) z powodu przewlekłych dermatoz : bielactwa, łysienia plackowatego, łuszczycy, atopowego zapalenia skóry. W trybie dziennym wykonywane jest leczenie krioterapią (zamrażanie podtlenkiem azotu) brodawek zwykłych, płaskich, kłykcin kończystych i stanów przednowotworowych skóry.
30 maja 2007 roku w ciechanowskim szpitalu odbyło się Posiedzenie Szkoleniowo-Naukowe Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego Oddziału Warszawskiego, w którym uczestniczyła Pani prof. Stefania Jabłońska i czołowi polscy dermatolodzy. Było to pierwsze posiedzenie wyjazdowe w historii towarzystwa, będące ogromnym wyróżnieniem dla Ordynatora i Oddziału Dermatologicznego.
PODLEGŁE PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
 — Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna