ORDYNATOR
lek. Wojciech Niestępski
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Zofia Klepańska
KONTAKT
e-mail: chirurgia@szpitalciechanow.com.pl
Ordynator,
Sekretarka     23 6730 380
Dyżurka Lekarska     23 6730 379
23 6730 399
Pielęgniarka Oddziałowa     23 6730 418
Dyżurka Pielęgniarska     23 6730 378
Chirurgia Jednego Dnia     23 6730 496
Sala Pooperacyjna     23 6730 577
PODODDZIAŁY:
 — Pododdział Chirurgii Onkologicznej
PODLEGŁE PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
 — Poradnia Chirurgii Ogólnej
 — Poradnia Chirurgii Naczyniowej
 — Pracownia Reografii