PULS Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Rodzinna "PULS"

Adres
023-672-97-87
M. Ranieckiej 4
06-400 Ciechanów
Informacje o placówce
Medycyna rodzinna
Jednostki
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Rodzinna "PULS"
M. Ranieckiej 4
06-400 Ciechanów
Gabinet lekarza POZ dla dorosłych
Gabinet lekarza POZ dla dzieci
Gabinet zabiegowy
Punkt szczepień
Gabinet lekarza POZ dla dorosłych i dzieci
Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej