Urząd Miasta w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, Pl.  J Pawła II 6
tel. 236749200,faks 236722963
www.umciechanow.pl
e-mail: um@ciechanow.pl

Warto przyjechać do Ciechanowa, stolicy północnego Mazowsza, pooddychać klimatem urokliwego, zielonego miasta. Umiejscowiony jest w centralnej części kraju, w dolinie rzeki Łydyni, w odległości 95 km od Warszawy i 120 km od Olsztyna, na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych łączących wschód z zachodem kraju (droga nr 60) oraz północ z południem ( magistrala kolejowa).
Dogodne położenie geograficzne oraz typowo rolniczy charakter regionu sprawiły, że Ciechanów od dawna był i jest ważnym ośrodkiem przemysłu przetwórczego, głównie rolno-spożywczego  i maszynowego. Dzięki dogodnemu położeniu na obszarze Zielonych Płuc Polski, z dala od uciążliwego przemysłu oraz realizowanym konsekwentnie  inwestycjom proekologicznym, miasto ma czyste środowisko.
Miejskie tereny zielone zajmują pow. ok. 37 ha. Wzdłuż rzeki, w centrum Ciechanowa, rozciąga się obszar chroniony – zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Dolina Rzeki Łydyni”, siedlisko wielu gatunków ptaków. Miasto jest członkiem Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polski. W Ciechanowie skupionych jest większość obiektów zapisanych do rejestru zabytków, wśród których na szczególną uwagę zasługują: Zamek Książąt Mazowieckich, Kościół pod wezwaniem św. Józefa, Ratusz, obiekt neogotycki – siedziba władz miejskich, Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Tu również odbywają się liczne cykliczne imprezy kulturalne jak: Powrót Szwoleżerów Gwardii, Kupalnocka, Dionizje, Gala Noworoczna.
Ciechanów ma także wiele obiektów sportowo – rekreacyjnych: stadion, kilka nowoczesnych hal sportowych, basen, krytą pływalnię. Powstaje również coraz więcej miejsc  hotelowych, restauracji barów pizzerii i pubów.
To również miasto uczących się ludzi. Działają tu: Akademia Humanistyczna im A. Gieysztora, Wyższa Szkoła Menadżerska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Kolegium Nauczycielskie.