Urząd Gminy Sońsk
06-430 Sońsk, ul. Ciechanowska
tel.236713032, tel/faks 236713066
www.sonsk.pl

Gmina Sońsk położona jest na południowej granicy powiatu ciechanowskiego, w bliskim zasięgu od miasta Ciechanów – 12 km. Przebiega przez nią linia kolejowa E -65 Gdańsk – Warszawa. Powierzchnia gminy wynosi 155 km.
Z przeprowadzonych badań archeologicznych wynika, że najstarsze ślady osadnictwa na terenie gminy wskazują na VII – IV wiek p. n. e. Z okresu kultury łużyckiej ( 5 – 2 w p.n.e.) grodzisko w Bieńkach Karkutach, w Łopacinie i Ciemniewku dotychczas nie zbadane. Na I ćwierćwiecze XV wieku przypada wzmożona akcja osadnicza. Na przestrzeni wieków tereny obecnej Gminy Sońsk wchodziły w skład  Księstwa Mazowieckiego później włączonego do Korony. Po II rozbiorze w 1793 r utworzone zostało województwo ciechanowskie, które również objęło tereny Gminy Sońsk. W 1807 r  utworzono Księstwo Warszawskie, do którego wchodziły również tereny obecnej Gminy  Sońsk. W czasach powstania listopadowego przez gminę przebiegał szlak poczty powstańczej. W 1877 r uruchomiono pierwszą kolej z Nasielska do Ciechanowa. Z tych czasów do dzisiaj zachował się zabytkowy dworzec w Gąsocinie.
Na początku XIX wieku Aleksander Świętochowski wraz z Aleksandra Bąkowską założyli  w Gołotczyźnie pierwszą szkołę dla dziewcząt wiejskich (1908 r) a w roku 1913 szkołę dla chłopców. Ten jeden z najstarszych w Polsce ośrodków oświaty rolniczej istnieje do dzisiaj pod nazwą Zespołu Szkół im. A Świętochowskiego w Gołotczyźnie. Od stycznia 2008 roku szkoła została przekazana samorządowi województwa mazowieckiego. Obecnie w dworku A Świętochowskiej i Krzewni znajduje się oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
W gminie funkcjonuje ok. 350 podmiotów gospodarczych. Branżami dominującymi są: budownictwo, handel, produkcja wyrobów z metali. Na terenie gminy mają siedziby wszystkie niezbędne do obsługi  mieszkańców instytucje: ośrodki zdrowia, apteki, bank, poczta, placówka telekomunikacji, policja, stacje benzynowe, placówki handlowe, usługi rolnicze i inne. Podstawowe zewnętrzne drogowe powiązania komunikacyjne stanowi droga powiatowa łącząca gminę z siecią dróg krajowych nr 7, nr 50 i nr 60 oraz droga wojewódzką nr 620.
Samorząd gminy jest otwarty na wszelkie formy współdziałania w zakresie lokalizacji nieuciążliwych dla środowiska zakładów z sektora przetwórstwa płodów rolnych i produkcji żywności oraz gospodarstw agroturystycznych.