Gazeta Samorządowa Miasta Ciechanów

Redakcja: Pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
tel. 23 6749302, fax 23 6722963,
e-mail: e.blankiewicz@umciechanow.pl
Redakcja: Ewa Blankiewicz, Katarzyna Dąbrowska, Anna Goszczyńska, Paulina Huzar