Forum możesz przeglądać bez zalogowania

Aby pisać na forum (m.in. w trosce o jakość toczonych dyskusji) koniecznie się zaloguj

Rejestracja jest bezpłatna

Gazeta Samorządowiec Powiatu Ciechanowskiego

Wydawca: Zarząd Powiatu Ciechanowskiego.

Rada Programowa: Sławomir Morawski, Joanna Marzena Pszczółkowska, Zbigniew Ptasiewicz, Maciej Adamkiewicz

Kontakt: starostwo@ciechanow.pl , btokarska@ciechanow.powiat.pl
Gazetę redaguje: Barbara Tokarska-Wójciak