Extraciechanów

Wydawca: Media Projekt Sp. z o.o. 06-400 Ciechanów pl. Kościuszki 12a

Adres redakcji: 06-400 Ciechanów pl. Kościuszki 12a

e-mail: biuro@extraciechanow.pl  tel.: 236725588