Projekty ogólnomiejskie

Projekty "twarde" (infrastrukturalne)

Strefa malucha - montaż plenerowych przewijaków oraz przewijaków w instytucjach publicznych

Projekt obejmuje zakup i montaż czterech plenerowych przewijaków z ławkami na placu zabaw przy ulicy Harcerskiej i Kraszewskiego, na pasażu Marii Konopnickiej i przy kąpielisku Krubin oraz pięć składanych przewijaków w instytucjach publicznych: w Urzędzie Miasta, COEK Studio i w halach sportowych.

koszt: 30 200 zł
pomysłodawca: Marzena Lentowszczyk

Połączenie stawów i rozbudowa placu zabaw na kąpielisku miejskim Krubin w Ciechanowie

Kosztorys projektu obejmuje wykonanie przekopu w celu połączenia dwóch stawów, zabezpieczenie skarp, budowę kładki nad przekopem oraz zakup 6 rowerów wodnych. Pomysłodawca wnioskuje również o modernizację i rozbudowę istniejącego w tym miejscu placu zabaw.

koszt: 184 000 zł
pomysłodawca: Wiesław Brzozowski

Opinia negatywna z uwagi na różnicę poziomów wody w obydwu stawach. Istnieje możliwość realizacji jedynie po dostarczeniu przez wnioskodawcę ekspertyzy mówiącej, że połączenie stawów nie spowoduje znaczącego obniżenia poziomu wody.

Odwołanie ze zmianą połączenia stawów na budowę toalet z pojemnikami na fekalia. Negatywna opinia komisji.

Inhalatorium Tężnia

Projekt zakłada budowę inhalatorium z atmosferą bogatą w suchy aerozol solny na terenie za halą sportową, w okolicy zbiornika wodnego. W jego skład wejdzie budynek tężni wraz z elementami konstrukcyjnymi oraz infrastrukturą techniczną odpowiedzialną za wytwarzanie i równomierne rozłożenie aerozolu.

koszt: 200 000 zł
pomysłodawca: Artur Trzciński

Negatywna opinia z uwagi na to, że miasto planuje objąć ten teren kompleksowym planem rewitalizacji.

Odwołanie ze wskazaniem trzech innych lokalizacji. Niestety w żadnej z nich nie jest możliwa realizacja projektu. Ocena negatywna.

Kajaki na Łydyni

Projektodawca wnioskuje o zakup 20 kajaków, 40 wioseł i 40 kapoków oraz przyczepy transportowej na 10 kajaków. Kosztorys obejmuje również oczyszczenie rzeki, uporządkowanie terenu wodowania kajaków (ul. Rybna) oraz ich odbioru (most przy ul Augustiańskiej) oraz zamontowanie pływających pomostów na początku i końcu trasy oraz elementów małej architektury.

koszt: 199 100 zł
pomysłodawca: Paweł Malinowski

Kanały - reaktywacja zbiornika wodnego

Projekt zakłada modernizację i zagospodarowanie przestrzeni wokół zbiornika wodnego. Projekt podzielony jest na trzy etapy, koszt każdego to 200 000 zł. W efekcie końcowym wokół zbiornika miałaby powstać polana rekreacyjna z elementami małej architektury, miejsce piknikowe, mostek, szlak pieszo-jezdny. Na zbiorniku znajdzie się pływająca fontanna na wyspie połączonej z brzegiem mostkiem stanie altana

koszt: 200 000 zł - I etap
pomysłodawca: Iwona Trzcińska

Negatywna opinia z uwagi na to, że miasto planuje objąć ten teren kompleksowym planem rewitalizacji.

Brak odwołania. Negatywna ocena utrzymana.

Brzozowy Zakątek - skwer sensoryczny

Projekt obejmuje stworzenie skweru sensorycznego przy ul. Palińskiego. Kosztorys zakłada m.in. zagospodarowanie trawnika, nowe nasadzenia, stworzenie nawierzchni sensorycznych, oświetlenie, małą architekturę, zakup budek lęgowych i dzwonków metalowych. Oprócz tego przy skwerze wybudowany byłby parking, fontanna, samoobsługowa stacja naprawy rowerów.

koszt: 151 670 zł
pomysłodawca: Jakub Sprusiński

Remont, modernizacja i wyposażenie sal treningowych podnoszenia ciężarów

Realizacja zadania ma poprawić funkcjonalność oraz bezpieczeństwo sal treningowych. Projekt zakłada remont trzech sal, montaż klimatyzacji i rolet, remont pomostów treningowych, wykonanie zabezpieczeń na grzejniki, malowanie ścian oraz zakup sztang.

koszt: 198 000 zł
pomysłodawca: Katarzyna Choroś

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Ciechanowa

Kosztorys zakłada zakup 10 sztuk wózków inwalidzkich, 10 par kul łokciowych, 2 par kul pachowych, 10 sztuk balkoników, 10 sztuk chodzików oraz remont pomieszczenia przeznaczonego na magazyn. Wypożyczalnia mieściłaby się w siedzibie MOPS i zakresem swojego działania obejmowałaby Ciechanów. Czynna byłaby od 8:00 do 16:00

koszt: 31 200 zł
pomysłodawca: Małgorzata Szerszeń

Wyciąg do wakeboardu na zbiorniku wodnym kanały

Projekt przewiduje budowę dwumasztowego wyciągu do uprawiania wakeboardu. Jest to sport wodny polegający na płynięciu po powierzchni wody na desce trzymając się liny ciągniętej za pomocą wyciągu lub łodzi.

koszt: 200 000 zł
pomysłodawca: Mirosław Ostrowski

Negatywna opinia z uwagi na to, że miasto planuje objąć ten teren kompleksowym planem rewitalizacji.

Brak odwołania. Negatywna ocena utrzymana.

Projekty "miękkie" (ze sfery kultury, sportu, edukacji, polityki społecznej, zdrowia)

II Ciechanowski zlot rodzin dzieci z zespołem Downa oraz Gala Niepełnosprawności

Założeniem projektu jest zorganizowanie w marcu 2019 r. obchodów II Ciechanowskiego zlotu urodzin dzieci z zespołem Downa oraz Gali Niepełnosprawności. Impreza połączona będzie z obchodami „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie”. W szkołach i przedszkolach zorganizowane zostaną konkursy, których rozstrzygnięcie nastąpi podczas Gali. W ramach imprezy plenerowej na scenie wystąpią artyści, przeprowadzone zostaną między innymi pokazy i szkolenia oraz zajęcia dogoterapii

koszt: 20 000 zł
pomysłodawca: Robert Słupski

Reaktywacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy ochotniczej straży pożarnej

Głównym założeniem projektu reaktywacji MDP jest zorganizowanie dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18-go roku życia w działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Najważniejszym działaniem MDP będzie poszerzenie wiedzy dzieci z zakresu ochrony

przeciwpożarowej, propagowanie zachowań z nią zgodnych oraz rozwój fizyczny przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych. Kosztorys obejmuje zakup toru przeszkód, zestawu ratownictwa medycznego, zestawu fantomów, tablic edukacyjnych oraz umundurowania MDP.

koszt: 28 215 zł
pomysłodawca: Anna Wodzyńska

Bezpieczna ciechanowianka 4.0 - bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet początkujących i zaawansowanych powyżej 16 roku życia

Wniosek dotyczy przeprowadzenia kolejnej edycji kursu samoobrony dla kobiet (powyżej 16 roku życia). Zajęcia mają na celu podnieść sprawność fizyczną uczestniczek, poprawić stan zdrowia oraz zwiększyć ich bezpieczeństwo i wiarę we własne siły. Oprócz zajęć sportowych kurs obejmuje zajęcia warsztatowe i teoretyczne z psychologii dietetyki oraz pierwszej pomocy.

koszt: 30 000 zł
pomysłodawca: Michał Rząsiński

Nauka i doskonalenie pływania dorosłych i seniorów 60 plus posiadaczy ciechanowskiej Karty Seniora

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących nauki oraz doskonalenia pływania. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Ciechanowa posiadających Kartę Seniora z podziałem na trzy grupy (szkolenie trwa trzy miesiące w godzinach 13-15). Każdą grupą opiekuje się 4 trenerów.

koszt: 28 440 zł
pomysłodawca: Teresa Kowalska

„Zaświeć się na niebiesko” - obchody światowego dnia świadomości autyzmu w Ciechanowie

Założeniem projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie” połączony z konferencją na temat autyzmu. Miejsce imprezy to Plac Jana Pawła II i hala sportowa przy ul Kraszewskiego. W ramach imprezy plenerowej na scenie wystąpią artyści, rozstrzygnięte będą konkursy zaplanowane w ramach obchodów, rozegrany zostanie turniej w piłkę nożną, odbędzie się Niebieski Maraton Zumby. Na placu rozstawione będą stoiska informacyjno-edukacyjne.

koszt: 30 000 zł
pomysłodawca: Agnieszka Sobiesiak

Projekty osiedlowe

Osiedle nr 1 – „Powstańców Wielkopolskich"

Osiedle nr 2 – „Aleksandrówka II"

Osiedle nr 3 – „Aleksandrówka"

Osiedle nr 4 – „Śródmieście"

FIGLORAJ - modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 6 w Ciechanowie

Projekt zakłada modernizację placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 6, która ma polegać na usunięciu zużytych i zniszczonych sprzętów oraz wyposażenie placów w nowe bezpieczne zabawki. Celem jest poprawa stanu technicznego i podniesienie standardu placu zabaw przy przedszkolu.

koszt: 100 000 zł
pomysłodawca: Rafał Michniewicz

Opinia negatywna z uwagi na zaniżone koszty. Możliwość zmniejszenia zakresu.

Odwołanie ze zmniejszeniem zakresu. Pozytywna ocena komisji.

Modernizacja terenu osiedlowego Śródmieście "Nadfosna 3 - 11 Pułku Ułanów Legionowych 10"

Projekt zakłada remont chodnika, ciągów komunikacyjnych i stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych z urządzeniem terenu zielonego z mini siłownią zewnętrzną pomiędzy blokami przy ul. Nadfosnej 3, 11 Pułku Ułanów legionowych 8 i 10.

koszt: 100 000 zł
pomysłodawca: Urszula Grotkowska

Opinia negatywna. Możliwość realizacji po rezygnacji z minisiłowni.

Odwołanie z rezygnacją z minisiłowni. Pozytywna ocena komisji.

Osiedle nr 5 – „Płońska”

Eko-klasa - plenerowe lekcje przy SP nr 4 z budową dodatkowych miejsc parkingowych

Projekt zakłada zagospodarowanie zaniedbanego terenu przy SP nr 4 na eko-szkołę, w której prowadzone będą lekcje plenerowe z uczniami szkoły. Kosztorys obejmuje modernizację trawnika, ustawienie ławek i stolików, nowe nasadzenia oraz budowę nowych miejsc parkingowych.

koszt: 100 000 zł
pomysłodawca: Michał Rząsiński, Lena Bąkowska-Koniecka

Osiedle nr 6 – „Słoneczne“

Rozbudowa placu zabaw o boisko wielofunkcyjne na Bielinie

Założeniem projektu jest budowa wielofunkcyjnego trawiastego boiska. W skład realizacji projektu wchodzi montaż bramek do piłki nożnej oraz koszy do koszykówki i zestawu słupków do siatkówki wraz z siatkami do badmintona. Kosztorys obejmuje również zakup 10 arowej działki.

koszt: 99 920 zł
pomysłodawca: Emil Świszcz

Osiedle nr 7 – „Przemysłowe"

Modernizacja placu zabaw przy miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie

Projekt zakłada usunięcie wysłużonych i uszkodzonych urządzeń zabawowych oraz zakup i montaż nowych urządzeń zabawowo-sprawnościowych.

koszt: 94 290,57 zł
pomysłodawca: Małgorzata Rzeczkowska

 

Tężnia solankowa w Parku Miejskim im. Marii Konopnickiej

Kosztorys obejmuje zagospodarowanie części parku im. Marii Konopnickiej poprzez budowę tężni solankowej w parku wraz z małą architekturą.

koszt: 99 000 zł
pomysłodawca: Halina Drang

Opinia negatywna, z uwagi na ochronę ekspozycji. Teren położony jest w strefie podlegającej ochronie przez Konserwatora Zabytków, a dodatkowo miejsce wskazane dla tej tężni jest centralnie na osi widokowej.

Osiedle nr 8 – „Kwiatowe"

Siłownia zewnętrzna na placu zabaw przy ul. Wesołej

Projekt zakłada wymianę nawierzchni na istniejącym tam placu zabaw z kamienistej na poliuretanową oraz montaż na terenie placu urządzeń siłowych.

koszt: 100 000 zł
pomysłodawca: Rafał Porębski

Opinia negatywna z uwagi na zdecydowanie zaniżone koszty, które nie uwzględniają wymiany istniejącego podłoża. Albo siłownia albo nawierzchnia.

Odwołanie ze zmniejszeniem zakresu. Pozytywna ocena komisji.

Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ul Działkowej w obrębie ROD Śmiecin

Projekt przewiduje budowę 20 miejsc parkingowych w pasie drogowym ul Działkowej w obrębie bramy głównej ROD Śmiecin. W chwili obecnej działkowcy nie posiadają parkingu przy ogrodzie

koszt: 66 000 zł
pomysłodawca: Michał Kwasiborski

Osiedle nr 9 – „Bloki"

Łąkowy Zakątek na blokach przy ul. Grota Roweckiego

Kosztorys projektu obejmuje uporządkowanie zieleni i wprowadzenie nowych nasadzeń oraz oczyszczenie rowu melioracyjnego i montaż na nim mostka. Projektodawca wnioskuję również o montaż elementów małej architektury 4 bujanych ławek, 7 sztuk ławek zwykłych, 4 lamp solarnych oraz o poszerzenie i utwardzenie nawierzchni istniejącej ścieżki.

koszt: 100 000 zł
pomysłodawca: Magdalena Grelik-Grodecka

Negatywna opinia, z uwagi na fakt, że przez ten teren przebiega duży rów melioracyjny RM 13, który biegnie prawie przez cały Ciechanów. Traktowany jest jako teren zalewowy dla tego rowu.

Odwołanie ze zmianą lokalizacji na Okrzei, Wyzwolenia, Spółdzielcza. Konieczne jeszcze zmniejszenie zakresu. Warunkowo ocena pozytywna.

Osiedle nr 10 – „Kargoszyn"

Minigolf na Kraszewskiego

Projektodawca wnioskuje o utworzenie na terenach zielonych przy placu zabaw na ul. Kraszewskiego 18-to dołkowego pola do minigolfa z przeszkodami.

koszt: 86 000 zł
pomysłodawca: Iwona Trzcińska

Opinia negatywna z możliwością zmniejszenia ilości dołków i zwiększenia kwoty do 100 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie choć podstawowych ciągów komunikacyjnych.

Odwołanie ze zmianą ilości dołków. Projekt się zmieści i lokalizacyjnie i finansowo. Pozytywna ocena komisji.

Wynajem zadaszenia lodowiska

Kosztorys zakłada wynajem, transport, montaż i demontaż zadaszenia lodowiska w postaci hali namiotowej. Uchroni to sezonowe lodowisko przed wpływem opadów deszczu i śniegu oraz silnym wiatrem.

koszt: 60 000 zł
pomysłodawca: Artur Trzciński

Osiedle nr 11 – „Podzamcze"

Opracowanie projektów modernizacji ulic Rycerskiej i Zagłoby

Celem projektu jest opracowanie projektu modernizacji ul. Zagłoby oraz ul. Rycerskiej. Projekt obejmowałby wykonanie infrastruktury drogowej: jezdni, pobocza, chodników i oświetlenia.

koszt: 100 000 zł
pomysłodawca: Piotr Wojciechowski

Osiedle nr 12 – „Zachód"

Rekreacyjny park międzyosiedlowy

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu pomiędzy ciągiem pieszo-rowerowym łączącym ulicę M.M. Kolbe i Czarnieckiego do ul. Karola Szymanowskiego oraz utworzenie tam między osiedlowego parku z elementami małej architektury, altaną wypoczynkową.

koszt: 100 000 zł
pomysłodawca: Halina Drang

Opinia negatywna z uwagi na to, że projekt jest przewidziany na działkach, które nie wszystkie są własnością Gminy Miejskiej Ciechanów. Obecnie obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego (który obecnie jest zmieniany) przewiduje tam zabudowę mieszkaniową.

Odwołanie z uwagi na przedłużającą się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Chociaż to dobry projekt, to za rok, gdy już będą uzgodnione zmiany do MPZP. Ocena negatywna.

Kreatywna strefa gier, miasteczko ruchu drogowego z realizacją zajęć rekreacyjno-sportowych

Projekt dotyczy wykonania na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 miasteczka ruchu drogowego oraz zestawu kreatywnych gier plenerowych. Kosztorys obejmuje również montaż elementów małej architektury oraz przeprowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych.

koszt: 100 000 zł
pomysłodawca: Barbara Chełmińska

Negatywna opinia z uwagi na sprzeciw dyrekcji placówki, wyrażony na piśmie.

Brak odwołania. Negatywna ocena utrzymana.