Noworoczne Spotkanie Samorządowe w Płońsku

przez Krzysztof Bieńkowski

burst30 stycznia 2018 w Płońsku odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowe. Gospodarzami uroczystego zebrania samorządowców były władze miasta, gminy i powiatu  Płońsk. Uroczystość zgromadziła liczne grono przedstawicieli administracji rządowej, urzędów centralnych i przedstawicieli lokalnych władz samorządowych. Na obrady został zaproszony przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego Krzysztof Bieńkowski – Kierownik Delegatury MUW w Ciechanowie.

            W swoim wystąpieniu Krzysztof Bieńkowski podsumował działania samorządów, przedstawił zakres działań administracji wojewódzkiej na najbliższe miesiące i podsumował mijający rok pracy. Kierownik Delegatury wskazał na ogromne znaczenie reform rządowych, które są przewidziane do wprowadzenia w roku 2018 i mają istotne znaczenie dla społeczności lokalnych. Krzysztof Bieńkowski wskazał, że reformy te, których sprawna realizacja zależy w dużej mierze od zaangażowania władz  samorządowych, będą miały istotny wpływ na życie lokalnych społeczności Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego pozytywnie ocenił dotychczasowe doświadczenia współpracy administracji rządowej z władzami samorządowymi i omówił problemy związane z wdrażaniem programów rządowych dotyczących rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, reformy szkół, realizacji programu ,,Rodzina 500 Plus” i ,,Mieszkanie Plus” oraz z wykorzystaniem dotacji i subwencji celowych przeznaczonych na działalność samorządową.

           W czasie spotkania wystąpienia wygłosili również: Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik, Wójt Gminy Płońsk Aleksander Jarosławski i Starosta Płoński Andrzej Stolpa. W części artystycznej spotkania wystąpił zespół uczniów ze szkoły muzyki i tańca ,,Nutka” w Płońsku. Wręczono nagrody ,,Wolontariusz Powiatu Płońskiego 2017 roku” i uczczono 25-lecie istnienia gminy Płońsk.

 

http://www.krzysztofbienkowski.pl/?p=2874

Wróć


Krzysztof Bieńkowski ma też profil na FB

Możesz komentować wpisy tutaj lub zajrzeć na oficjalny profil