przez PCKiSz (pckisz.pl) (0 komentarzy)

KONKURSY PLASTYCZNE

PCKiSz zaprasza do udziału w dwóch konkursach plastycznych:

I Powiatowy Konkurs Plastyczny - ,,Ilustracje do legend Alfreda Borkowskiego”

Regulamin konkursu:

Organizatorzy :
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie
- Związek Literatów na Mazowszu

Cele konkursu:
- Pogłębienie wiedzy uczniów na temat twórczości Alfreda Borkowskiego .
- Rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży.
- Wzbogacenie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.
- Inspirowanie do pracy twórczej. - Rozbudzanie kreatywności, wyobraźni estetycznej ucznia.

Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
2. Każdy uczestnik może zgłosić jedno prace zaprojektowano.
3. Do pracy należy dołączyć zaprojektowane logo, wymyślone przez młodych artystów. Natomiast jeśli podpisana jest praca na oddzielnej kartce to proszę również umieścić tę logo.
4. Prace mogą ilustrować wybrane legendy Alfreda Borkowskiego(1930-2012) - pisarza, poety, animatora kultury, z zawodu lekarza medycyny.
5. Prace powinny być czytelnie opisane: imię i nazwisko , wiek autora, klasa, imię i nazwisko wychowawcy, nazwa i adres szkoły. Ważną rolę odgrywa tytuł legendy, który zainspirował autora.
6. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
7. Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
8. Prace nieczytelnie opisane, bez logo, także zniszczone lub zwinięte w rulon - nie będą brane pod uwagę w konkursie plastycznym.

Zadanie konkursowe:
Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu ilustracji do wybranej legendy Alfreda Borkowskiego. Praca może przedstawiać postać bohatera lub wybraną scenę z legendy. Ważne jest, aby zaprojektowana ilustracja nie odbiegała od tytułu i treści wybranej legendy.
Forma pracy:
1. Prace mogą być wykonane w formie nie mniejszej niż A-4. 2. W dowolnej technice artystycznej, malarstwo, rysunek, grafika warsztatowo –komputerowa, malarstwo na szkle, techniki mieszane, tkanina artystyczna. 3. Proponowane akcesoria artystyczne: pastele, farba plakatowa, tusz kolorowy, ołówek, pisak, krętki.

Termin dostarczenia prac do 15 maja 2013 r. Prace konkursowe należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej , ul: Strażacka 5, 06-400 Ciechanów.

Opracowała i konkurs prowadzi: plastyk Ewa Michalska, tel.: 23 672 42 96 lub 517638 800.VIII Konkursu Plastycznego ''O LAUR SARBIEWSKIEGO”

Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski, urodzony w Sarbiewie koło Płońska, największy poeta baroku, wykładowca akademicki, jezuita, nazywany „polskim Horacym”, ale też słynny orator, szlachcic, sarmata, kaznodzieja króla Władysława IV Wazy, Europejczyk.

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół średnich powiatów północnego Mazowsza: ciechanowskiego, płońskiego, mławskiego, przasnyskiego i pułtuskiego.

I. Celem konkursu jest:
• stworzenie plakatu lub innej formy plastycznej  /obraz, rzeźba, grafika/, który będzie promował  postać ks. M. K. Sarbiewskiego
• poznanie przez młodzież epoki baroku i konfrontacji  prądów myślowych tego okresu oraz jej związku ze współczesnością.
• rozwijanie wrażliwości plastycznej i kreatywnej ucznia
• kształcenie postawy kreatywnej ucznia
• popularyzowanie polskości w twórczości ks. M. K.  Sarbiewskiego

II. Projekty prac w formacie A-1 /do 70 cm/, wykonanych  w dowolnej technice, należy dostarczyć lub przesłać do  30 kwietnia 2013 r. na adres: Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M.Konopnickiej, ul. Strażacka 5, 06-400 Ciechanów

• Każda praca musi być zaopatrzona w następujące  informacje: tytuł lub nazwa pracy, imię i nazwisko autora,  dokładny adres, telefon.

III. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 maja (piątek)  2013 r., o godz. 18.00, podczas IX Międzynarodowych  Dni ks. M.K Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z  Mazowsza”, w czasie otwarcia wystawy pokonkursowej w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku.

Nagrodzone prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji. Oceny prac dokona fachowe Jury i przyzna nagrody.

Bliższych informacji udziela:
Ewa Michalska
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki
im. M. Konopnickiej
nr tel. 23 672 42 96 lub 517 638 800.

Wróć

Dodaj komentarz

Prosimy obliczyć 6 plus 2.