Akademia Humanistyczna

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 56 a
tel./faks  236729457
www.wsh.edu.pl
Biuro Rektora AH w Pułtusku
06-100 Pułtusk, ul. Daszyńskiego 17